Implanty - Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania implantów zębowych

implanty nobel biocare

Implanty zębowe nadają się do uzupełnienia pojedynczych braków, mogą także pełnić rolę filarów pod mosty i protezy. Są one wykonane z biokompatybilnych materiałów, co oznacza, że nasz organizm bez problemu je przyswaja, nie reagują ze śliną, a co za tym idzie - nie zmieniają smaku potraw. Implanty stomatologiczne można stosować u większości zdrowych osób, istnieją jednak przeciwwskazania do wszczepienia implantów, które można podzielić na te, które na stałe wykluczają możliwość leczenia implantologicznego jak i takie, które tylko na określony czas nie pozwalają na wszczepienie implantu.

Implanty przeciwwskazania bezwzględne

Zaliczamy tutaj czynniki, które uniemożliwiają leczenie implantologiczne. Są one związane przede wszystkim ze stanem zdrowia pacjenta. Do przeciwwskazań uniemożliwiających wszczepienie implantu należy m.in. ogólny zły stan zdrowia pacjenta, a także poważne choroby jak AIDS, ciężka cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby tkanki kostnej, wątroby, nerek i stawów.

Implanty przeciwwskazania bezwzględne czasowe

Uwzględniamy tutaj przeciwwskazania do wszczepienia implantów, które po jakimś czasie mogą minąć. W pierwszej kolejności jest to wiek pacjenta. Nie wszczepia się implantów osobom młodym do 16 roku życia,, które mają jeszcze nieukończony rozwój kości. Ponadto do tej kategorii zaliczana jest także ciąża, ostre choroby zakaźne, radioterapia i chemioterapia przebyta w ciągu ostatnich 5 lat.

Implanty przeciwwskazania miejscowe

implanty zębów rzeszówWarto pamiętać, że poza przeciwwskazaniami dotyczącymi ogólnego zdrowia pacjenta, podczas konsultacji może okazać się, że występują przeciwwskazania miejscowe, uniemożliwiające leczenie implantologiczne. Dotyczą one głównie stanu zębów i kości szczęki w miejscu przyszłej implantacji. Zaliczamy tutaj m.in. złe warunki anatomiczne, makroglosję, nieprawidłową błonę śluzową, brak miejsca na umieszczenie korony. W niektórych przypadkach, przed wszczepieniem implantu konieczna może okazać się np. dodatkowa augumentacja kości.

Implanty przeciwwskazania względne

Stomatolodzy wyróżniają także czynniki względne uniemożliwiające zastosowanie implantów dentystycznych. Są to przeciwwskazania, które podlegają indywidualnej ocenie. Każdy z tych przypadków jest rozpatrywany osobno, a niekiedy wymaga konsultacji z lekarzem specjalistą. Należą tutaj m.in. uzależnienie od alkoholu, papierosów i narkotyków, jak również choroby psychiczne, problemy z krzepliwością krwi, zły metabolizm oraz zła higiena jamy ustnej.

Decydując się na implanty zębowe powinniśmy poinformować naszego stomatologa o poważnych chorobach obecnych i przebytych. W ten sposób unikniemy ewentualnych powikłań i będziemy mieli pewność, ze zaplanowane leczenie przyniesie upragnione rezultaty.